Normalsider

Hvad er en normalside?

En normalside (forkortet ns) er en betegnelse for antallet af tegn på en side og anvendes generelt på skoler og uddannelsesinstitutioner. Normalsider benyttes i folkeskolen i forbindelse med tekstopgivelse til eksamen, mens de på gymnasiet og de fleste andre uddannelsesinstitutioner anvendes som retningslinjer for opgaver og afleveringer.

Afhængigt af uddannelsesniveauet varierer definitionen af en normalside. I folkeskolen udgør en normalside 1300 bogstaver og tal, mens den på gymnasiet og de fleste andre uddannelsesinstitutioner udgør 2400 anslag inklusive mellemrum. Afhængigt af uddannelsesinstitutionens retningslinjer kan illustrationer, tabeller og lignende også tælle med i antallet af normalsider. I folkeskolen tælles de ikke med i antallet af normalsider.

På denne hjemmeside er der en normalside beregner, som kan hjælpe dig med at optælle antallet af normalsider i en given tekst. Antal normalsider bliver beregnet ud fra både folkeskolens og gymnasiets standard. Derudover kan du tilpasse indstillingerne efter dine egne behov, hvis du har brug for at anvende en alternativ definition af en normalside som f.eks. er bestemt af din uddannelsesinstitution.

Folkeskole
Antal normalsider
0.00
0 talte tegn
1 normalside: 1300 bogstaver og tal
Gymnasium
Antal normalsider
0.00
0 talte tegn
1 normalside: 2400 bogstaver, tal, mellemrum og symboler
Indstillinger for egen definition